Pobierz

 

Nazwa    Data
Materiały szkoleniowe
Przepisy gry w piłkę siatkową 2016  2017-02-08
Księga przypadków FIVB  2017-02-08
Diagramy do przepisów gry  2017-02-08
Ceremoniał przedmeczowy  2017-02-08
   
Sprawy organizacyjne
Kartki na ustawienie 2017-02-08
Stawki sędziowskie 2017-02-08
Tabela odległości - sędziowie 2017-02-08
Tabela ryczałtów za dojazdy - sędziowie 2017-02-08
Historia klubu Nike Węgrów 2017-02-08
   
Dokumenty i regulaminy
Statut Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej 2017-02-08
Komunikat z zebrania Zarządu w dniu 24.01.2017  2017-02-08
Komunikat z zebrania Zarządu w dniu 12.04.2017
 2017-04-25
Komunikat z zebrania Zarządu w dniu 26.06.2017 2017-07-04 Aktualizacja 2017-07-11
Kinder+Sport
Niezbędne dokumenty
Formularz zgłoszeniowy 2017 2017-02-08
Regulamin rozgrywek 2017  2017-02-08
Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osoby niepełnoletniej  2017-02-08
Zgoda na wykrzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osoby pełnoletniej  2017-02-08
Karta zgłoszeniowa - DWÓJKI 2017-03-09
Karta zgłoszeniowa - TRÓJKI 2017-03-09
Karta zgłoszeniowa - CZWÓRKI 2017-03-09
Założenia organizacyjne
Komunikat organizacyjny - adresy hal i godziny rozpoczęcia turniejów 2017-03-06 Aktualizacja 2017-03-15
Założenia organizacyjne DWÓJKI DZIEWCZĄT  2017-02-28 Aktualizacja 2017-03-15
Założenia organizacyjne TRÓJKI DZIEWCZĄT  2017-02-28 Aktualizacja 2017-03-15
Założenia organizacyjne CZWÓRKI DZIEWCZĄT 2017-02-28 Aktualizacja 2017-03-15
Założenia organizacyjne DWÓJKI CHŁOPCÓW  2017-03-06
Założenia organizacyjne TRÓJKI CHŁOPCÓW  2017-03-06
Założenia organizacyjne CZWÓRKI CHŁOPCÓW - część 1  2017-03-06
Założenia organizacyjne CZWÓRKI CHŁOPCÓW - część 2   2017-03-06
Turniej rozstawieniowy --> WYNIKI
Turniej rozstawieniowy 11.03.2017: wyniki DWÓJKI CHŁ. - grupy A-K  2017-03-13 Aktualizacja 2017-03-20
Turniej rozstawieniowy 11.03.2017: wyniki DWÓJKI CHŁ. - grupy L-M   2017-03-13 Aktualizacja 2017-03-25
Punktacja i rozstawienie po turnieju 11.03.2017 - DWÓJKI CHŁ.  2017-03-13 Aktualizacja 2017-03-25
Turniej rozstawieniowy 11.03.2017: wyniki TRÓJKI CHŁ. 2017-03-13 Aktualizacja 2017-03-23
Punktacja i rozstawienie po turnieju 11.03.2017 - TRÓJKI CHŁ.   2017-03-13
Turniej rozstawieniowy 12.03.2017: wyniki CZWÓRKI CHŁ. - grupy A-C 2017-03-13 Aktualizacja 2017-03-20
Turniej rozstawieniowy 12.03.2017: wyniki CZWÓRKI CHŁ. - grupy D-F 2017-03-13 Aktualizacja 2017-03-20
Punktacja i rozstawienie po turnieju 11.03.2017 - CZWÓRKI CHŁ.   2017-03-13

Rozstawienie po turnieju 18.03.2017: DWÓJKI DZ. MIĘDZYBORÓW

 2017-03-21 Aktualizacja 2017-03-31

Rozstawienie po turnieju 18.03.2017: DWÓJKI DZ. NOWY DWÓR  2017-03-21
Rozstawienie po turnieju 18.03.2017: TRÓJKI DZ. MIĘDZYBORÓW 2017-03-21 Aktualizacja 2017-03-31
Rozstawienie po turnieju 18.03.2017: TRÓJKI DZ. NOWY DWÓR  2017-03-21
Rozstawienie po turnieju 19.03.2017: CZWÓRKI DZ. MIĘDZYBORÓW  2017-03-21 Aktualizacja 2017-03-31
Rozstawienie po turnieju 19.03.2017: CZWÓRKI DZ. NOWY DWÓR  2017-03-21
Turniej rozstawieniowy 18.03.2017: wyniki DWÓJKI DZ. MIĘDZYBORÓW  2017-03-21
Turniej rozstawieniowy 18.03.2017: wyniki DWÓJKI DZ. NOWY DWÓR  2017-03-21
Turniej rozstawieniowy 18.03.2017: wyniki TRÓJKI DZ. MIĘDZYBORÓW  2017-03-21
Turniej rozstawieniowy 18.03.2017: wyniki TRÓJKI DZ. NOWY DWÓR  2017-03-21
Turniej rozstawieniowy 19.03.2017: wyniki CZWÓRKI DZ. MIĘDZYBORÓW  2017-03-21
Turniej rozstawieniowy 19.03.2017: wyniki CZWÓRKI DZ. NOWY DWÓR  2017-03-21
Ranking DWÓJKI DZ. MIĘDZYBORÓW 2017-03-21
Ranking DWÓJKI DZ. NOWY DWÓR 2017-03-21
Ranking TÓJKI DZ. MIĘDZYBORÓW 2017-03-21
Ranking TRÓJKI DZ. NOWY DWÓR 2017-03-21
Ranking CZWÓRKI DZ. MIĘDZYBORÓW 2017-03-21
Ranking CZWÓRKI DZ. NOWY DWÓR 2017-03-21
I Turniej eliminacyjny
Dwójki chłopców: punktacja 2017-03-27 Aktualizacja 2017-03-31
Dwójki chłopców: wyniki grupa srebrna 2017-03-27 Aktualizacja 2017-03-31
Dwójki chłopców: wyniki grupa złota 2017-03-27 Aktualizacja 2017-03-31
Dwójki chłopców: rozstawienie grupa srebrna 2017-04-21
Dwójki chłopców: rozstawienie grupa złota 2017-04-21
Trójki chłopców: punktacja  2017-03-31 Aktualizacja 2017-04-22
Trójki chłopców: wyniki  2017-03-31 Aktualizacja 2017-04-22
Trójki chłopców: rozstawienie liga złota 2017-04-21
Trójki chłopców: rozstawienie liga srebrna 2017-04-21
Czwórki chłopców: punktacja   2017-03-31 Aktualizacja 2017-04-24
Czwórki chłopców: wyniki lig 1-4   2017-03-31 Aktualizacja 2017-04-24
Czwórki chłopców: wyniki lig 5-6   2017-03-31
Czwórki chłopców: rozstawienie lig 1-4 2017-04-21
Czwórki chłopców: rozstawienie lig 5-6
2017-04-21
 Dwójki dziewcząt: wyniki Międzyborów  2017-04-01 Aktualizacja 2017-04-07
 Dwójki dziewcząt: wyniki NDM  2017-04-01 Aktualizacja 2017-04-07
 Dwójki dziewcząt ranking Międzyborów  2017-04-05 Aktualizacja 2017-04-07
 Dwójki dziewcząt ranking NDM  2017-04-04 Aktualizacja 2017-04-07
 Dwójki dziewcząt rozstawienie NDM  2017-04-04 Aktualizacja 2017-04-07
 Dwójki dziewcząt rozstawienie Międzyborów  2017-04-04 Aktualizacja 2017-04-07
 Trójki dziewcząt ranking NDM  2017-04-04 Aktualizacja 2017-04-07
 Trójki dziewcząt ranking Międzyborów 2017-04-04 Aktualizacja 2017-04-07
 Trójki dziewcząt rozstawienie NDM  2017-04-04 Aktualizacja 2017-04-07
 Trójki dziewcząt roztsawienie Międzyborów  2017-04-04 Aktualizacja 2017-04-07
 Trójki dziewcząt: wyniki Międzyborów
 2017-04-05 Aktualizacja 2017-04-07
 Trójki dziewcząt: wyniki NDM   2017-04-05 Aktualizacja 2017-04-07
 Czwórki dziewcząt: wyniki Międzyborów   2017-04-05 Aktualizacja 2017-04-07
 Czwórki dziewcząt: wyniki NDM
 2017-04-07
 Czwórki dziewcząt: rozstawienie NDM 2017-04-07
 Czwórki dziewcząt: rozstawienie Międzyborów 2017-04-07
 Czwórki dziewcząt: ranking NDM 2017-04-07
 Czwórki dziewcząt: ranking Międzyborów 2017-04-07
II Turniej eliminacyjny
Czwórki chłopców: wyniki lig 1-4 2017-04-24
Czwórki chłopców: wyniki lig 5-6 2017-04-24
Czwórki chłopców: punktacja po 3 turniejach 2017-04-24
Dwójki chłopców: wyniki grupa złota
 2017-04-26
Dwójki chłopców: wyniki grupa srebrna 2017-04-26
Dwójki chłopców: punktacja  2017-04-26
 Trójki chłopców: wyniki grupa srebrna   2017-04-26
 Trójki chłopców: wyniki grupa złota   2017-04-26
 Trójki chłopców: punktacja
  2017-04-26
 Klasyfikacja dwójki dziewcząt Nowy Dwór
 2017-05-08
 Klasyfikacja dwójki dziewcząt Międzyborów  2017-05-08
 Klasyfikacja trójki dziewcząt Nowy Dwór  2017-05-08
 Klasyfikacja trójki dziewcząt Międzyborów  2017-05-08
 Klasyfikacja czwórki dziewcząt Nowy Dwór  2017-05-08
 Klasyfikacja czwórki dziewcząt Międzyborów  2017-05-08
 Rozstawienie półfinały dwójki dziewcząt
 2017-05-09
 Rozstawienie półfinały trójki dziewcząt  2017-05-09
 Rozstawienie półfinały czwórki dziewcząt  2017-05-09
PÓŁFINAŁY I FINAŁY
 Komunikat dot. gier półfinałowych  2017-05-18
 Turniej finałowy chłopców 2017-04-26
 Turniej finałowy dziewcząt
 2017-05-29
 Komunikat organizacyjny finały
 2017-05-30
 Czwórki chłopców półfinały: wyniki
 2017-05-30
 Dwójki dziewcząt półfinały wyniki  2017-05-29
 Trójki dziewcząt półfinały wyniki
 2017-05-29
 Czwórki dziewcząt półfinały wyniki
 2017-05-29
Klasyfikacja dziewcząt po półfinałach
  2017-05-29
Wyniki dwójek dziewcząt
2017-06-05
Wyniki dwójek dziewcząt - faza finałowa 2017-06-05
Wyniki trójek dziewcząt 2017-06-05
Wyniki trójek dziewcząt - faza finałowa 2017-06-05
Wyniki czwórek dziewcząt 2017-06-05
Wyniki czwórek dziewcząt - faza finałowa 2017-06-05
Podsumowanie Mistrzostw Mazowsza dziewcząt 2017-06-05
Wyniki dwójek chłopców 2017-06-05
Wyniki trójek chłopców 2017-06-05
Wyniki czwórek chłopców
 2017-06-05
SEZON 2017/18
Druk zgłoszenia do rozgrywek MWZPS
 2017-06-13
Regulamin Zmiany Barw Klubowych PZPS 2017-06-13
Druk oświadczenia o niekaralności 2017-06-14
Przepisy Sprtowo - Organizacyjne MWZPS  2017-07-01
Komunikat Organizacyjny MWZPS  2017-07-01
Warunki gry i wyposażenie obiektu sportowego  2017-07-01
Deklaracja zawodnika klubu MWZPS
 2017-07-04

 

 

OFICJALNY PARTNER MEDIALNY MAZOWIECKO-WARSZAWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ