Aktualności - plażówka

Młodzieżowe Mistrzostwa Mazowsza w siatkówce plażowej 2017 - komunikat organizacyjny

WGiD MWZPS zawiadamia o terminach rozgrywek siatkówki plażowej:

09.06 (piątek) eliminacje i 10.06 (sobota) turniej główny Mistrzostw Mazowsza Juniorek i Juniorów

17.06 (sobota) eliminacje i 18.06 (niedziela) turniej główny Mistrzostw Mazowsza Kadetek i Kadetów

21.06 (środa) eliminacje i 22.06 (czwartek) turniej główny Mistrzostw Mazowsza Młodziczek i Młodzików

 

Terminy zgłoszeń:

juniorki i juniorzy do 05.06 włącznie

kadetki i kadeci do 13.06 włącznie

młodziczki i młodzicy do 18.06 włącznie

 

Zgłoszenia odbywają się tylko i wyłącznie drogą mailową przez osobę upoważnioną z klubu na adres mailowy: siatkowkaplazowa@mwzps.pl

Zgłoszenie ma zawierać: kategorię wiekową do której zgłaszamy zespoły, liczbę porządkową na liście zgłoszeniowej, nazwiska i pełne imiona zawodników, klub macierzysty lub podział klubowy jeśli któryś z zawodników jest wypożyczony. Numer kontaktowy do trenera / opiekuna zgłaszanych zespołów. Zgłoszenia niekompletne nie będą przyjmowane.

Nie ma możliwości dodatkowego zgłoszenia zespołu po terminie. W dniu turnieju także nie będą przyjmowane zgłoszenia zespołów a wszelkie zmiany / rotacje w zespołach mogą dotyczyć jedynie zawodników wcześniej zgłoszonych i muszą być zgłoszone najpóźniej dzień przed turniejem.

Weryfikacja dokumentów dla wszystkich zespołów (dotyczy zarówno zespołów grających w eliminacjach jak i rozstawionych do turnieju głównego) odbywa się pierwszego dnia turnieju według komunikatu. Brak pozytywnej weryfikacji skutkuje nie dopuszczeniem zespołu do turnieju.

Do turnieju głównego w danej kategorii wiekowej zostaną zakwalifikowane maksymalnie dwa zespoły, posiadające przynajmniej 150% punktów rankingowych za zwycięstwo w danej kategorii wiekowej w Mistrzostwach Mazowsza. Pozostałe zespoły posiadające punkty rankingowe zostaną rozstawione w eliminacjach.

 

Awans do dalszych rozgrywek uzyskają:

juniorki i juniorzy: zespoły z miejsc 1-4 uzyskają awans do półfinałów MP

kadetki i kadeci: zespoły z miejsc 1-4 uzyskają awans do półfinałów OOM

młodziczki i młodzicy: zespoły z miejsc 1-4 uzyskają awans do półfinałów MP

 

Szczegółowy komunikat każdych zawodów zostanie zamieszczony po zgłoszeniach zespołów na oficjalnej stronie MWZPS w zakładce "Plażówka".

 

Miejsce zawodów:

Kompleks boisk sportowych: Warszawa, ul. Koncertowa 4

 

Zasady uczestnictwa w zawodach:

1. W zawodach mogą brać udział zawodniczki/zawodnicy:

- juniorki / juniorzy urodzeni w 1998r. i młodsi

- kadetki / kadeci urodzeni w 2000r. i młodsi

- młodziczki / młodzicy urodzeni w 2002r. i młodsi

 

2. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie licencji siatkówki plażowej (do wyrobienia nowej licencji jest potrzebne jedno zdjęcie - podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem, miejscem i datą urodzenia), aktualnych badań lekarskich oraz innego dokumentu tożsamości. W przypadku zespołu składającego się z zawodników z różnych klubów warunkiem dopuszczenia jest dodatkowo pisemna zgoda jednego z klubów na wypożyczenie zawodnika i podział punktów rankingowych. W przypadku zespołu, który reprezentuje inny klub niż macierzysty, obydwaj zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę klubu macierzystego na wypożyczenie i podział punktów rankingowych. Zawodnik w trakcie sezonu plażowego może reprezentować tylko jeden klub (patrz: punkt 5).

3. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie przez zespół odpowiedniego stroju sportowego, zgodnego z przepisami PZPS.

W rozgrywkach dziewcząt strój sportowy zawodniczek to:         

  • majtki i top (krótka koszulka bez rękawków, odsłaniająca brzuch) lub
    • jednoczęściowy kostium kąpielowy
    • ew. akcesoria i wyposażenie dodatkowe

W rozgrywkach chłopców strój sportowy zawodników składa się z:       

  • krótkich spodenek, gdzie długość spodenek jest określona przez odległość materiału od kolan. Odległość ta musi być większa niż 10 cm
  • koszulki „na ramiączka” bez rękawów
  • ew. akcesoriów i wyposażenia dodatkowego

Zawodnicy (zawodniczki) tego samego zespołu muszą występować w strojach tego samego koloru i kroju. Koszulki u chłopców i topy u dziewcząt powinny być oznaczone numerami 1 i 2. W przypadku niezgodności strojów sportowych z regulaminem zespół nie zostanie dopuszczony przez Organizatora do rozgrywek!

 4. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dokonanie opłaty startowej oraz wykupienie młodzieżowej licencji plażowej:

Opłata startowa dla zespołów 1-4 z jednego klubu (o kolejności decyduje suma punktów rankingowych zespołu za wyniki poszczególnych zawodników z zeszłego sezonu lub w przypadku braku punktów pozycja na liście zgłoszeniowej przez klub) wynosi 40 zł od zespołu, bez względu na liczbę dni turnieju.

Opłata startowa dla zespołów 5 i kolejnych z jednego klubu (o kolejności decyduje suma punktów rankingowych zespołu za wyniki poszczególnych zawodników z zeszłego sezonu lub w przypadku braku punktów pozycja na liście zgłoszeniowej przez klub) wynosi 60 zł od zespołu, bez względu na liczbę dni turnieju.

Opłata za wydanie nowej młodzieżowej licencji plażowej wynosi 20 zł. Opłata za aktualizację starej młodzieżowej licencji plażowej wynosi 10 zł. Licencja uprawnia do gry we wszystkich młodzieżowych rozgrywkach na Mazowszu - oczywiście zgodnie z limitem wieku, Pucharze Bałtyku, półfinałach i finałach: OOM kadetek i kadetów, MP juniorów i juniorek oraz MP młodzików i młodziczek. Warunkiem wystawienia licencji jest dostarczenie jednego zdjęcia (podpisanego na odwrocie imieniem, nazwiskiem, datą, miejscem urodzenia i nazwą klubu macierzystego).

5. Drużyna składa się z 2 – osobowego zespołu / na podstawie kart zawodniczych lub zgłoszenia klubowego/. Zawodnicy tworzący zespół muszą być członkami tego samego klubu. W przypadku udokumentowanej kontuzji jednego z zawodników, dopuszcza się zmianę zawodnika w obrębie tego samego klubu. W zespołach mogą grać zawodnicy wypożyczeni na okres rozgrywek siatkówki plażowej w ramach jednego województwa. Uprasza się kluby piłki siatkowej o bezpłatne wypożyczanie zawodników do klubów zajmujących się szkoleniem i udziałem w rozgrywkach siatkówki plażowej, a WZPS-y o nie pobieranie opłat z tego tytułu. W przypadku wypożyczenia zawodnika z tego samego województwa, należy na odprawie przedłożyć pismo, podstemplowane i podpisane przez osobę uprawnioną z klubu macierzystego. W przypadku wypożyczenia zawodnika z innego województwa, oprócz zgody klubu na wypożyczenie poświadczonej pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, należy posiadać zgody obydwu WZPS-ów poświadczone pieczątkami i podpisami osób upoważnionych. Pismo musi posiadać informację o podziale punktów rankingowych.

6. Eliminacje i 8-zespołowy turniej główny jest rozgrywany systemem "brazylijskim" do dwóch przegranych meczy (bez wliczania półfinałów i meczy o miejsca). O każdorazowej zmianie systemu rozgrywania eliminacji i 8-zespołowego turnieju głównego decyduje Koordynator Siatkówki Plażowej.

7. Zespoły, które awansują do rozgrywek ogólnopolskich mają obowiązek w przeciągu 3 dni roboczych od zakończenia turnieju potwierdzić drogą mailową na adres: siatkowkaplazowa@mwzps.pl dalsze uczestnictwo w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski. W przypadku braku potwierdzenia do dalszych rozgrywek zostaną zakwalifikowane zespoły z kolejnych miejsc.

W przypadku potwierdzenia i późniejszego braku uczestnictwa w zawodach półfinałowych zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek plażowych w roku następnym o ile nie zapłacą kary 500 zł od zespołu a klub reprezentowany przez tychże zawodników nie będzie mógł wystawić zespołu w danej kategorii wiekowej o ile nie zapłaci kary 250 zł.

W przypadku udokumentowanej kontuzji orzeczeniem lekarskim (po zgłoszeniu potwierdzenia a przed półfinałami MP lub po półfinałach a przed finałami MP) lub w jakiejkolwiek innej sytuacji uniemożliwiającej uczestnictwo w zawodach półfinałowych lub finałowych należy niezwłocznie zawiadomić MWZPS (siatkowkaplazowa@mwzps.pl) o zaistniałej sytuacji. 

W przypadku awansu z eliminacji i późniejszego braku uczestnictwa zespołu, bez powiadomienia MWZPS (siatkowkaplazowa@mwzps.pl), w 8-zespołowym finale o Mistrzostwo Mazowsza w danej kategorii wiekowej, zawodnicy i zawodniczki tego zespołu nie biorą udziału w rozgrywkach organizowanych przez MWZPS w kolejnym sezonie w żadnej kategorii wiekowej.

8. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki którzy awansują do półfinałów MP są zobligowani, pod rygorem nie dopuszczenia do zawodów, do zalogowania się indywidualnie w portalu PZPS: http://www.beach.pzps.pl/pl/login

9. Wszelkich opłat dokonujemy na miejscu zawodów - gotówką. Ewentualne faktury wystawiamy zbiorczo, po zakończonych, wszystkich rozgrywek o Mistrzostwo Mazowsza. W celu uzyskania faktur prosimy kierować maile na adres: biuro@mwzps.pl

 

Terminy młodzieżowych rozgrywek ogólnopolskich:

 

26-28.06. Półfinał MP juniorów – Połaniec i juniorek – Lublin

29.06-02.07. Puchar Bałtyku młodziczek, młodzików, kadetek, kadetów, juniorek i juniorów - Kołobrzeg

03-05.07. Półfinał OOM kadetów - Warszawa i kadetek - Łask

10-12.07. Półfinał MP młodzików - Sulejów i młodziczek - Łask

17-19.07. Finał OOM kadetów i kadetek - Warszawa

21-23.07. Finał MP młodzików - Sulejów i młodziczek

24-26.07. Finał MP juniorów - Sulejów i juniorek - Częstochowa

Podziel się:

OFICJALNY PARTNER MEDIALNY MAZOWIECKO-WARSZAWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ